NXP

NXP is de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips. De vestiging in Nijmegen is een van de grootste halfgeleiderproductiecentra van Europa. Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen is een deel van de fabrieken in Nijmegen afgebroken. De resterende gebouwen en voorzieningen moeten zich gaan verhouden tot de aangrenzende Novio Tech Campus.

NXP-1

IMG_0790

IMG_0797

IMG_0798

Hoe krijgt ons bedrijfsterrein een toekomstbestendige uitstraling?

 

Startpunt voor de ontwerpvisie waren de volgende vragen:

  • Hoe geef je buiten een indruk van de innovatie- en productieactiviteiten die binnen plaatsvinden?
  • Hoe verbeeld je de intensieve samenwerking van NXP met de semiconductor-gerelateerde instituten en bedrijven op de nieuwe naastgelegen campus?

 

Ed Joosting Bunk maakte een masterplan in de vorm van een groeimodel. In het verlengde van deze visie-opdracht mocht hij ontwerpen leveren voor de hoofdentree, de fietsenstallingen en het straatmeubilair. Onderdelen zijn inmiddels gerealiseerd. Voor ad hoc advies bij inrichtingsvragen blijft hij in beeld. (2015)

 

Een samenwerking tussen:

NXP
Johan Kluitmans, sr. Director Business Development
Corine Timmermans, Human Resources Manager
Pascal Melchers, Manager Real Estate & Facility

Kunstenaar
Ed Joosting Bunk

Cultuur Oost | KUNSTwerkt
Erna aan de Stegge
Marlies Leupen

IMG_0800IMG_0801