Novio Tech Campus

Novio Tech Campus in Nijmegen is een stedelijk knooppunt voor onderzoek en kennisuitwisseling. Op het terrein delen bedrijven hun kennis en faciliteiten om daarmee zelf ook te groeien. Op de campus gaan nieuwe toepassingen op het gebied van life science, health en semiconductors in productie.
 

33128E4B-01DB-475A-AA02-B26F549E7A39

FD132D4C-1548-42FC-B3FE-18C9F7EF3640

CAD9492B-518D-483F-B529-0ABE8C7F686F IMG_0840 IMG_0841 IMG_0842 IMG_0844

Hoe stimuleer je uitwisseling op de campus?

 

Op verzoek van de directie van Novio Tech Campus organiseerde KUNSTwerkt in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen een Business Troika om te onderzoeken hoe de campus een onderscheidend karakter kan krijgen. Startpunt voor het verkennende onderzoek waren de volgende vraagstukken:

  • Hoe draagt de inrichting van de campus bij aan ons motto 'Enjoy work'?
  • Hoe vestigen we de aandacht van passanten op onze hoogtechnologische expertise?
  • Hoe kunnen wij ons meten met soortgelijke campussen in het buitenland?

Kunstenaars Martin en Inge Riebeek kregen de opdracht om een ontwerp te maken voor een interactief project, bestaand uit een landmark in de buitenruimte en een digitale projectenwand in ontmoetingsgebouw A. De essentie van hun ontwerp: het stimuleert letterlijk tot uitwisseling, zet aan tot kruisbestuiving en verbindt de Novio Tech Campus virtueel met de (wetenschappelijke) wereld. Zie ook: Sci Fi Observator.

Het Mondriaanfonds kende subsidie toe. Ondertussen ontstond bij de opdrachtgever de behoefte om NTC visueel met de Nijmeegse universiteits-campus te verbinden door meerdere ruimtelijke ingrepen. Dit wordt onderzocht maar is een lange-termijn ambitie. Reden om (voorlopig) van uitvoering af te zien.

 

Een samenwerking tussen:

Novio Tech Campus:
Rikus Wolbers, directeur
Nick van Bree en Sjoerd de Koning, founders Start Up Mix

Gemeente Nijmegen:
Arnoud Janson, landschapsarchitect

Radboud Universteit Nijmegen:
Martijn Stevens, universitair docent Algemene Cultuurwetenschappen

Technische Universiteit Eindhoven /
NHTV Breda University of Applied Sciences:

Arief Ernst Hühn, onderzoeker en docent

Kunstenaars:
Martin en Inge Riebeek

Cultuurmij Oost | KUNSTwerkt:
Erna aan de Stegge
Marlies Leupen

 

IMG_0839Sci-fi observatorSFO_observator