Museumpark Oriëntalis

Oriëntalis heeft een nieuwe beleidsvisie ontwikkeld om het maatschappelijk draagvlak voor het museumpark te versterken en een groter en meer divers publiek binnen te halen. Nieuwe kernwoorden en kernwaarden van Oriëntalis: ont-moeten, samen-leven en tolerantie.

 IMG_0807IMG_0852 

Hoe kunnen we bij de entree meer dynamiek en gastvrijheid creëren?

 

De directie was op zoek naar een originele visie voor herinrichtingsmogelijkheden van het entreegebied. De achterliggende gedachte is: nieuwe netwerken en publieksgroepen aan het museumpark verbinden.

 

Superuse Studio's kwam met een verrassend concept dat als inspirerend document voor de verdere visieontwikkeling is opgevat. (2015)

 

Een samenwerking tussen:

Museumpark Orientalis
Erna van de Ven, directeur

Kunstenaars
Superuse Studio's

Radboud Universiteit Nijmegen
Martijn Stevens, universitair docent Algemene Cultuurwetenschappen
Sanne Groen, programmamaker en Religiewetenschappen

Cultuur Oost | KUNSTwerkt
Erna aan de Stegge
Marlies Leupen

 

IMG_0848IMG_0850