Donders Instituut

In het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit Nijmegen werken meer dan vijfhonderd onderzoekers aan de ontcijfering van de werking van de hersenen. Eén van de vakgebieden van dit toonaangevende instituut richt zich op de uiteenlopende aspecten van (visuele) perceptie.

Hoe ontwikkel je via geluid een nieuwe manier van kijken?

 

Cultuur Oost organiseerde in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen een Business Troika om samen met het Donders Instituut, het Behavioral Science Institute en Stichting Geluid in Zicht onderzoek te doen naar de waarneming en beleving van kunst door blinden en slechtzienden.

De audiomaquette van Hannes Wallrafen (fotograaf/ audiograaf, sinds negen jaar blind) vormde de aanleiding. Een maquette om de beleving en toegankelijkheid van openbare gebouwen te vergroten voor mensen met een visuele beperking.

Er werd nagedacht over een manier om de verstoorde visuele waarneming van beelden aan te vullen met geluid. Omdat musea protocollen hanteren die het betasten van beelden niet toestaan, kwam het niet tot een concreet experiment. Wèl kwam het Donders Instituut in contact met de eigenaar van Het Depot in Wageningen, die geïnteresseerd is om wetenschappelijke experimenten op het gebied van de visuele waarneming te ondersteunen. (2015)

 

Een samenwerking tussen:

Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Rob van Lier, universitair hoofddocent

Behavioral Science Institute
Bert Steenbergen

Stichting Geluid in Zicht
Hannes Wallrafen, initiatiefnemer

Cultuur Oost | KUNSTwerkt
Erna aan de Stegge