Doeko

Soms is een slimme vondst van kunstenaars aanleiding om in contact te treden met een bedrijf dat bereid is te helpen bij nadere uitwerking, uitvoering of toepassing. 

doeko-a

doeko b

Hoe vertalen we ons vindingrijke idee naar een rendabel product?


Robin Smits en Bram Bogaerts (samenwerkend onder de naam Superposition) kregen de gelegenheid om een idee verder te ontwikkelen bij Doeko, een grote gereedschapsmakerij in W
eurt.

De kunstenaars zijn nu samen met dit bedrijf de toepassingsmogelijkheden aan het onderzoeken en uitvoeringsaspecten aan het bestuderen. Een testplaat is in de maak om te bezien wat het effect van hun idee in werkelijkheid is. Doeko is van plan – bij gunstige uitkomst – het idee te kopen, de fysieke productontwikkeling op zich te nemen en het product naar de markt te brengen. (2017)

Een samenwerking tussen:

Doeko

Gertjan van Doesburg en Bart van Doesburg

Kunstenaars
Robin Smits en Bram Bogaerts (Superposition)

Cultuur Oost | KUNSTwerkt
Erna aan de Stegge

doeko  d